Building Change

#WetgevingNu: Een initiatiefwet voor mensenrechten, arbeidsrechten en klimaat

Vandaag wordt door de ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, SP en Volt de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer. Deze wet beïnvloedt de werkzaamheden van bedrijven, die onder deze wet transparant moeten ondernemen, met respect voor mens, milieu en klimaat.

De wetgeving is gebaseerd op de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die als kader dienen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit omdat ondernemingen het risico lopen om betrokken te raken bij schendingen van mensen- en arbeidsrechten, of een schadelijke impact te hebben op het klimaat. Net als in de richtlijnen staan de thema’s mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, en milieu centraal in de wetgeving. Deze wetgeving heeft als doel een wettelijke ondergrens voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in te stellen, en zo de implementatie van de OESO-richtlijnen te verplichten en bevorderen. Zo wordt de situatie van slachtoffers van misstanden in waardeketens niet alleen verbeterd, maar worden bedrijven ook verplicht herstel te bieden in zulke situaties. Ook zorgt de wetgeving voor een gelijk speelveld voor bedrijven.

Beleidscoherentie

Building Change is positief over deze initiatiefwet. Voor Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling is het belangrijk dat de werkzaamheden van Nederlandse bedrijven geen schade aanrichten op andere plekken in de wereld, en dat het Nederlands beleid niet tegenwerkt. Om hier zeker van te zijn, is het van belang dat bedrijven weten wat er in hun keten gebeurt, en hoe ze hun schadelijke impact op mensen en klimaat actief tegen kunnen gaan. Daarom is deze initiatiefwet betekenisvol voor beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling en een eerlijk ondernemersklimaat in Nederland en wereldwijd.