De SDG-toets

Eind januari 2019 werd de langverwachte SDG-toets ingevoerd: het Integraal Afwegingskader (IAK), een instrument bedoeld om nieuw beleid, wet- en regelgeving te toetsen op kwaliteit en bijbehorende factoren, werd uitgebreid met de SDG’s. Met extra aandacht voor de effecten op ontwikkelingslanden en gender is hiermee een mooie stap gezet richting beleidscoherentie voor ontwikkeling. 

Twee jaar na de invoering van deze toets heeft Building Change de balans opgemaakt van de daadwerkelijke uitvoering van deze toets. Alle beleidsstukken van de vijf belangrijkste coherentieministeries (Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Financiën, Economische Zaken & Klimaat en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) sinds de invoering van de SDG-toets zijn hiervoor verzameld. Op basis van die analyse hebben we 19 wetsvoorstellen, waarbij de SDG-toets uitgevoerd had moeten worden omdat het wetsvoorstel een duidelijke impact op ontwikkelingslanden of gendergelijkheid heeft, geselecteerd en aan een grondigere analyse onderworpen. Met als voornaamste conclusie: de SDG-toets wordt nauwelijks toegepast bij wetsvoorstellen die wel degelijk relevant zijn. 

Lees hier het achtergronddocument en de infosheet!

SDG-toets toolkit

Wil je als maatschappelijke organisatie zo effectief mogelijk invloed uitoefenen in verschillende stadia van het beleidsvormingsproces? En ervoor zorgen dat dit beleid maximaal bijdraagt aan het behalen van de SDG’s? Maak gebruik van de SDG-toets! In de SDG-toets Toolkit lees je alles over de toets en vind je handvaten om zo effectief mogelijk gebruik te maken van dit nieuwe instrument.