Building Change

De SDG-toets

In 2018 werd de langverwachte SDG-toets ingevoerd: het Beleidskompas (voorheen het IAK) een instrument bedoeld om nieuw beleid, wet- en regelgeving te toetsen op kwaliteit en bijbehorende factoren, werd uitgebreid met de SDG’s. Het uitvoeren van de toets houdt in dat beleidsmakers, waar relevant, de gevolgen van het beleid op ontwikkelingslanden en gendergelijkheid onderzoeken en toelichten.

Twee jaar na de invoering van deze toets had Building Change de balans opgemaakt van de daadwerkelijke uitvoering van deze toets. Na grondige analyse van 19 relevante wetsvoorstellen kwamen we erachter dat de SDG-toets nauwelijks wordt toegepast bij wetsvoorstellen die wel degelijk relevant zijn. 

Ook dit jaar hebben we gekeken naar de toepassing van de SDG-toets in relevante wetsvoorstellen en helaas is er geen verbetering te zien. Bij alle 20 relevante wetsvoorstellen van afgelopen jaar is de SDG-toets onvoldoende of niet toegepast. Dat het wel mogelijk is blijkt uit het feit dat bij alle twaalf relevante BNC-fiches* van afgelopen jaar de SDG-toets wel correct is toegepast.

Lees hier ons onderzoek

*De afkorting BNC staat voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. In de BNC-fiches geeft de regering een eerste oordeel over de voorstellen van de Europese Commissie. De BNC-fiches vormen de inzet voor de Nederlandse onderhandelingen in Brussel.

SDG-toets toolkit

Wil je als maatschappelijke organisatie zo effectief mogelijk invloed uitoefenen in verschillende stadia van het beleidsvormingsproces? En ervoor zorgen dat dit beleid maximaal bijdraagt aan het behalen van de SDG’s? Maak gebruik van de SDG-toets! In de SDG-toets Toolkit lees je alles over de toets en vind je handvaten om zo effectief mogelijk gebruik te maken van dit nieuwe instrument.

Deze pagina is voor het laatst geüpdatet in juni, 2023.