Building Change
Default image

Building Change Redactie

Marieke Koekkoek (Volt): “Te vaak vloeit ons ontwikkelingsgeld naar Nederlandse bedrijven of naar asielopvang hier in plaats van naar lokale investeringen of NGO’s.”

Marieke Koekkoek heeft in 2021 SDG 16 geadopteerd en zich daarmee ingezet voor vrede, justitie en sterke publieke diensten. In haar portefeuille zitten Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken, Justitie & Veiligheid, Koninkrijk relaties, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Sociale zaken en…