Building Change

Ons doel: beleidscoherentie voor ontwikkeling

Met trots werken PartosFoundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad sinds 2014 intensief samen om beleidscoherentie voor (duurzame) ontwikkeling in Nederland stevig op de kaart te zetten. Samen pleiten we voor eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft op duurzame ontwikkeling in lage-inkomenslanden. Duurzame ontwikkeling at home and abroad, zowel economisch, sociaal en ecologisch.

Om dit te bereiken streeft Building Change naar een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De SDG’s zijn de breedst gedragen mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling. Ook Nederland heeft ze onderschreven. Om duurzame ontwikkeling te realiseren is een positieve en sturende rol van de overheid nodig, in samenwerking met o.a. ngo’s, bedrijven en financiële instellingen. Ons doel? Een stevig geluid laten horen richting Den Haag, om zo doorbraken op het gebied van klimaat, financiën en internationale handel te realiseren voor duurzame ontwikkeling.

Benieuwd naar wat beleidscoherentie precies is? We leggen het voor je uit in het onderstaande filmpje!

Onze werkwijzeRond het thema beleidscoherentie voor ontwikkeling en de SDG’s brengen wij een brede coalitie bijeen van maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.We voeren campagne en laten een stevig geluid horen richting Den Haag. Dit doen we door te lobbyen bij de Tweede Kamer en bij ministeries, en door evenementen te organiseren met politici.
We vertellen ons verhaal door artikelen en berichten op onze website en sociale media. Volg ons op Instagram and Twitter/X!

Onze projecten en campagnes

Klik hieronder op een van onze projecten om er meer over te ontdekken!

Binnen de campagne #AdopteerEenSDG worden Tweede Kamerleden adoptieouder van een Duurzaam Ontwikkelingsdoel, waar zij in hun ambtsperiode zorg voor dragen. Tijdens Rutte III adopteerden 26 Kamerleden uit verschillende fracties een SDG. 
We voeren een stevige lobby richting Den Haag om aandacht te vragen voor incoherenties in beleid: vaak werkt Nederlands beleid zichzelf tegen, al helemaal als we kijken naar de effecten van ons beleid elders ter wereld. Wij willen juist coherent beleid: Beleid dat klopt!
Sinds 2019 is de SDG-toets een feit: nieuw beleid wordt getoetst op de bijdrage aan het behalen van de SDG’s. Maar we zien dat de toets zelden op een goede manier wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij een database met waar de toets wel of niet is toegepast waar die toegepast zou moeten zijn, en identificeren we politiek gunstige momenten voor het voeren van een lobby.

Nieuws: