Building Change

Partners

Initiatiefnemers:

De Foundation Max van der Stoel (FMS) is een internationale, politieke stichting, gelieerd aan de Partij van de Arbeid. De FMS zet zich onder andere in in voor eerlijker Nederlands en Europees beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden, en  stimuleert het publieke debat hierover in Nederland.

Partos is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Partos vormt het grootste samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties in Nederland en zet zich in voor de belangen van haar leden, zodat zij zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld kunnen creรซren voor iedereen.

Stichting Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren en werkt zo aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en het scheppen van hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.