Building Change

Het Grote Buitenlanddebat – Terugblik

Wat is de Nederlandse rol in het buitenland? Deze vraag stond centraal bij Het Grote Buitenlanddebat, dat gisteren – 24 februari – werd uitgezonden vanuit Nieuwspoort. Acht politici, verdeeld over vier rondes, gingen met elkaar in gesprek over internationale handel, het klimaat en ontwikkelingssamenwerking. Building Change – een samenwerkingsverband waarmee FMS, Partos en Woord&Daad aandacht vragen voor coherent beleid voor duurzame ontwikkeling – was een van de organisatoren van dit debat!

Renske Leijten (SP) en Anne Kuik (CDA) pleitten beide voor een mondiale gezondheidsstrategie in het licht van het coronavirus, omdat Nederland pas veilig is als andere landen dat ook zijn. “Het is dom beleid om te zeggen: eigen land eerst” zei Leijten. Christine Teunissen (PvdD) en Tom van der Lee (GroenLinks) gingen met elkaar in debat over de internationale klimaataanpak. Van der Lee pleitte voor meer klimaatfinanciering – steun voor ontwikkelingslanden bij klimaatactie. Hierover schreef onze partner Foundation Max van der Stoel (FMS) recent ook een artikel.

De derde ronde – over internationale handel – leidde tot een interessant debat tussen Kirsten van den Hul (PvdA) en Mariëlle Paul (VVD). Van den Hul hield een stevig betoog voor strengere wetgeving voor bedrijven, want Nederlandse bedrijven ontwijken belasting en maken veel kapot in andere landen. “Waar geen wil is, is een wet”. Verrassend was dat de VVD open leek te staan voor maatregelen tegen belastingontwijking: “Als Nederland als een ongebreideld walhalla wordt gezien, dan moeten we daar iets aan doen.”

In de vierde ronde praatten Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) over de vraag: moet Nederlands beleid beter getoetst worden op de effecten voor ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld met SDG-toets, waar Building Change zich al jaren voor inzet. “Wordt dat toetsingskader goed gebruikt?” vroeg Sjoerdsma zich af. “Ik zal het u zeggen,” antwoordde debatleider Sophie Derkzen, “Uit een analyse van Building Change blijkt dat die toets niet goed werkt.” Zowel Sjoerdsma als Van der Graaf zien de SDGs graag terug in het volgende Regeerakkoord, en Van de Graaf ziet ook graag dat de Tweede Kamer een strengere houding aanneemt om te zorgen dat die toets beter gebruikt wordt.

Het gehele buitenlanddebat is hier terug te kijken.

Een uitgebreidere analyse van het debat is te vinden bij onze partner Partos.

Building Change heeft tijdens het debat ook live geTwitterd, en dat lees je hier terug.