Building Change

De SDG-toets is een feit!

Dit artikel verscheen 30 januari 2019 op partos.nl

Het is zover! De SDG-toets is een feit. Vanaf nu moet alle beleid, wet- en regelgeving getoetst worden op de impact op duurzame ontwikkeling. Zowel in Nederland als daarbuiten. Hier kun je ‘m vinden (let m.n. op vraag 4 en vraag 7).

Concreet gaat het om een aanpassing van het zogeheten Integraal Afwegingskader. Ambtenaren moeten de Sustainable Development Goals (SDG’s) meewegen in het opstellen van nieuwe wetten, beleid en regelgeving. Extra aandacht is er in deze herziening van het afwegingskader voor de effecten op ontwikkelingslanden en de effecten op gender (SDG 5).

Kan de SDG-toets concreet bijdragen aan duurzame ontwikkeling?
Dit klinkt nogal technisch, maar is het niet. In een artikel door ons gepubliceerd op Vice Versa Online, schetsen we hoe de SDG-toets concreet kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Neem het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest NL, een groot fonds voor impact investeringen wereldwijd. Dit voorstel moeten waarborgen dat, als kapitaalinvesteringen in ontwikkelingslanden plaatsvinden, deze niet verkeerd uitpakken voor de lokale bevolking. Zijn zij er economisch beter mee af? Worden hun landrechten gerespecteerd?

Al sinds 2017 vragen Tweede Kamerleden om een instrument waarmee duurzame ontwikkeling gestimuleerd wordt en voorkomen wordt dat besluiten worden genomen die een negatieve impact daarop hebben. Onder meer oud-Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en de Kamerleden Isabelle Diks (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) maakten zich hier hard voor. In 2017 inventariseerde toenmalig minister Lilianne Ploumen de voor- en nadelen van een SDG-toets. Haar opvolger, minister Sigrid Kaag besloot de SDG-toets daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Ambtenaren op de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stortten zich op deze taak. En nu is die toets werkelijkheid.

En hoe nu verder?
Het succes van deze toets valt of staat met de toepassing daarvan. Daarom zal Building Change, en met ons tientallen maatschappelijke organisaties, het gebruik ervan monitoren. Én: de toets geeft Tweede Kamerleden een extra mogelijkheid om bewindslieden aan te spreken over de bijdrage van hun nieuwe voorstellen aan het behalen van de SDG’s!

Binnenkort zal Building Change een tweetal bijeenkomsten organiseren over de SDG-toets. Een bijeenkomst bedoeld om Kamerleden te informeren over hoe ze de toets kunnen gebruiken en een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties om hen te motiveren bij te dragen aan de monitoring van het gebruik van deze toets.
Stay tuned!