Building Change

Verantwoordingsdag: de SDG’s en de route naar 2030

Afgelopen woensdag 18 mei was het weer Verantwoordingsdag. De dag waarop het kabinet verantwoording aflegt over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. SDG Nederland organiseerde, inmiddels traditiegetrouw, het Route 2030 evenement met de presentatie van twee belangrijke rapportages: de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS en de Nationale SDG rapportage.

Na een welkomstwoord van presentator Harm Edens en een ingestuurd filmpje van minister Liesje Schreinemacher, die helaas zelf niet aanwezig kon zijn, presenteerde Jan Pieter Smits de Monitor Brede Welvaart & SDG’s. Hierin deed hij meermaals een helder verzoek richting het kabinet: maak duidelijk beleid op de SDG’s, zodat we de Nederlandse inzet kunnen monitoren aan de hand van deze beleidsdoelen. Uiteraard kan Building Change zich helemaal vinden in dit kritische verzoek.

Aangezien het CBS de monitor ook moest toelichten in de Tweede Kamer, werd deze korte presentatie snel gevolgd door de presentatie van de Nationale SDG Rapportage. Hierin wordt de Nederlandse inzet op de SDG’s van het afgelopen jaar besproken. Uniek aan deze rapportage is dat het een coproductie betreft van de Rijksoverheid, de decentrale overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, jongeren- en mensenrechtenorganisaties. Partos en Building Change hebben namens het maatschappelijk middenveld meegewerkt aan de rapportage en Koos de Bruijn van Partos nam de presentatie van dit gedeelte voor zijn rekening. Het maatschappelijk middenveld pleit onder andere voor een grotere rol van de SDG’s in het maken van beleid. Door de SDG’s richtinggevend te maken, voorkomen we dat de ene beleidsdoelstelling de andere in de weg zit. Het wordt hoog tijd dat hiernaar geluisterd wordt!

Internationale aspecten onderbelicht

De dag werd vervolgd met een interessante paneldiscussie over bestaanszekerheid en een aansluitend gesprek met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten. Helaas lag de focus vooral op bestaanszekerheid in Nederland en bleven internationale vraagstukken grotendeels buiten beeld. Toch was Building Change erg verheugd dat minister Schouten een duidelijke oproep deed met betrekking tot beleidscoherentie. “Het risico is dat we de SDG’ s allemaal apart gaan bekijken,” aldus de minister. En inderdaad, een integrale en coherente aanpak van de SDG’s is essentieel voor duurzame ontwikkeling binnen en buiten Nederland! Het was dan ook fijn om te merken dat de minister erg enthousiast werd van de SDG-toets die door Koos de Bruijn nog even onder de aandacht gebracht werd.

Het laatste gedeelte van de dag draaide om verantwoorde waardeketens en liet iets meer ruimte voor een internationaal perspectief. Zo kwam naar voren dat Nederland op een schaamtevolle 159e plek (van de 165) op de Spillover index staat! Uit de discussie volgde dan ook dat alleen een IMVO-richtlijn niet genoeg is. Het is tijd dat het kabinet ambitieuze IMVO-wetgeving invoert. Alleen dan kan Nederland coherent beleid voeren en negatieve impact op ontwikkelingslanden terugdringen!