Building Change

Tag SDG-toets

Resultaten onderzoek SDG-toets

Begin 2019 werd de SDG-toets geïntroduceerd om de impact van nieuwe wetsvoorstellen op ontwikkelingslanden en gendergelijkheid te toetsen. Building Change, een samenwerkingsverband tussen Partos, Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad, heeft zich er voor ingezet om deze…