SDG Spotlight

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN vormen een ambitieuze, internationale agenda om de wereld meer in balans te brengen. Het behalen van de doelen op mondiaal niveau blijft echter nog ver buiten zicht. Hoe verhoudt Nederland zich tot deze doelen en hoe staan we ervoor? De eerste Nederlandse SDG Spotlight werpt een kritische blik op de Nederlandse aanpak.

Met een SDG Spotlight rapport willen we meer, ambitieuzere en coherente acties op de SDG’s aanwakkeren en daarmee het bereiken van de agenda in Nederland en daarbuiten dichterbij brengen. We geven een beeld van de stand van zaken én markeren de pijnpunten als het gaat om de Nederlandse inzet op de SDG’s. Daar voegen we constructieve aanbevelingen aan toe, primair gericht op de rol van de Nederlandse overheid.

We brengen de mondiale doelen dichterbij de Nederlandse realiteit, door scherp te benoemen met welke maatschappelijke vraagstukken de SDG’s en hun subdoelen samenhangen. Om tot diepgang en scherpe aanbevelingen te komen focussen we in iedere rapportage op één of enkele thema’s van waaruit verbanden met de andere doelen worden gelegd. In maart 2021 presenteerden we de eerste SDG Spotlight rapportage, met een focus op  SDG 10: Verminderde Ongelijkheden en SDG 15: Leven op het land. Het volledige rapport is hier te lezen.

Het initiatief voor het SDG-spotlight report is genomen door Global Goals Accelerator, waarbinnen Alide Roerink (Earth Charter), Veronique Swinkels (Worldconnectors) en Ellen van Reesch (zelfstandig adviseur) samenwerken, en Building Change, een maatschappelijk samenwerkingsverband van Partos, Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel. Het rapport wordt mogelijk gemaakt door de inhoudelijke en financiële steun van NCDO, WNF, WECF en de Civic Engagement Alliance.