Building Change

Samen voor een Schoon Klimaat

In het kader van de campagne #AdopteereenSDG organiseerde Building Change, in samenwerking met WECF, op 19 november de verdiepingsbijeenkomst ‘Samen voor een Schoon Klimaat’. Met zo’n 30 vertegenwoordigers van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke én jongerenorganisaties, én Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) kwamen we bij elkaar om te discussiëren over de vervolgstappen die gemaakt moeten worden in het Nederlandse beleid om onze ecologische voetafdruk te verminderen en bij te dragen aan het wereldwijd behalen van de SDG’s. 

Tijdens de  bijeenkomst kwamen we tot een aantal mooie aanbevelingen rondom duurzame energie en klimaatactie (SDG 7 & 13), water en land (SDG’s 614 15), en duurzame consumptie en productie (SDG 12) welke we graag met jullie delen. In deze mail een overzicht van de belangrijkste punten. Voor het volledige verslag met de uitgewerkte aanbevelingen, klik hier!