Building Change

Reactie Building Change op jaarrapportage beleidscoherentie

Tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet BH-OS 2020 op 24 juni gaan Tweede Kamerleden in debat met minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Op de agenda staat ook de jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling. Beleidscoherentie voor ontwikkeling houdt in dat Nederlands beleid op terreinen als handel en klimaat het ontwikkelingsbeleid niet tegenwerkt. In deze rapportage gaat het dus over de voortgang op de volgende onderwerpen:

  • Het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking
  • Ontwikkelingsvriendelijke handelsakkoorden
  • Ontwikkelingsvriendelijke investeringsregimes
  • Verduurzaming van productie en handel
  • Het tegengaan van klimaatverandering, specifiek de ondersteuning van ontwikkelingslanden daarin.

De Nederlandse inzet op deze (of gerelateerde) onderwerpen komt niet altijd ten goede aan ontwikkelingslanden. Er zijn nog een aantal stappen te zetten om beleidscoherentie te vergroten. Vandaag stuurt Building Change daarom een brief richting de Kamer, waarin we aanbevelingen doen op de vijf bovengenoemde onderwerpen.

De volledige brief is hier te lezen.

Onze dank gaat uit naar de volgende organisaties voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze brief: