Building Change

Resultaten onderzoek SDG-toets

Begin 2019 werd de SDG-toets geïntroduceerd om de impact van nieuwe wetsvoorstellen op ontwikkelingslanden en gendergelijkheid te toetsen. Building Change, een samenwerkingsverband tussen Partos, Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad, heeft zich er voor ingezet om deze…

Samen voor een Schoon Klimaat

In het kader van de campagne #AdopteereenSDG organiseerde Building Change, in samenwerking met WECF, op 19 november de verdiepingsbijeenkomst ‘Samen voor een Schoon Klimaat’. Met zo’n 30 vertegenwoordigers van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke én jongerenorganisaties, én Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) kwamen we…