Building Change

Marieke Koekkoek (Volt): “Te vaak vloeit ons ontwikkelingsgeld naar Nederlandse bedrijven of naar asielopvang hier in plaats van naar lokale investeringen of NGO’s.”

Marieke Koekkoek heeft in 2021 SDG 16 geadopteerd en zich daarmee ingezet voor vrede, justitie en sterke publieke diensten. In haar portefeuille zitten Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken, Justitie & Veiligheid, Koninkrijk relaties, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Sociale zaken en werkgelegenheid. Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen staat ze op de #2 van de lijst van Volt. 

Wat beschouwt u als uw meest trotse moment in uw inzet voor uw geadopteerde SDG(s)?

Ik denk toch wel mijn bijdrage aan het verplicht stellen van een algoritmeregister voor alle overheden. In de tijd dat ik in de Kamer zit, maar ook daarvoor, zien we talloze voorbeelden van discriminerende algoritmen bij overheidsinstanties. Publieke diensten die er zijn om mensen te helpen, voor onze samenleving en deze algoritmen worden gebruikt door de overheid om beslissingen te nemen die een enorme impact hebben op het leven van mensen. Het is daarom van enorm belang dat grondrechten in die algoritmen voor iédereen geborgd zijn. Door inzichtelijk te maken welke algoritmen overheden en overheidsinstanties gebruiken wordt het makkelijker om te toetsen of mensen niet onterecht behandeld worden. We zijn er natuurlijk nog niet en er zijn nog vele stappen te zetten voor zo’n algoritmeregister ook naar behoren werkt, maar de eerste stap in de goede richting is gezet en hopelijk kunnen we zo snel mogelijk naar een systeem waarin àlle mensen beschermd worden door de algoritmen in plaats van er slachtoffer van worden.

Op welke verschillende manieren heeft u bijgedragen aan de bevordering van de SDG(s)?

In de afgelopen 2,5 jaar als Kamerlid heb ik me op verschillende manier in proberen te zetten voor de SDG’s, zowel de SDG die ik geadopteerd heb: vrede, justitie en publieke diensten, maar ook andere SDG’s zoals toegang tot schoon water, klimaat en eerlijke werkomstandigheden. Als Kamerlid doe ik dit vooral door me hier hard voor te maken in debatten, maar ook kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen aan de regering, bijvoorbeeld door schriftelijke vragen te stellen of via moties. Maar een paar zaken springen er voor mij wel uit. Samen met Tom van der Lee van Groenlinks heeft Volt zich hard ingezet voor noodvisa voor journalisten. Die zijn nog steeds niet geregeld, maar het ministerie is wel hard bezig met dit mogelijk maken. Verder wil ik ook aandacht blijven vragen voor de financiering van lokale actoren en organisaties. Te vaak vloeit ons ontwikkelingsgeld naar Nederlandse bedrijven of naar asielopvang hier in plaats van naar lokale investeringen of NGO’s. Dat moet anders. En verder natuurlijk de IMVO-initiatiefwet die we met veel partijen hier in de Kamer proberen door te voeren, zodat Nederlandse bedrijven ervoor moeten zorgen dat iedereen in hun keten een eerlijk loon krijgt, klimaatschade tegen wordt gegaan en dat mensenrechten gerespecteerd worden. Zo werken we echt toe naar een rechtvaardige wereld, hier in Nederland, in Europa maar ook daarbuiten.

Bent u bereid om weer een SDG(s) te adopteren? Kent u ook andere mensen die ook een SDG(s) willen adopteren?


Ik ben zeker bereid om opnieuw een SDG te adopteren. We zien in ons politieke landschap, maar ook in de maatschappij zowel in Nederland als in Europa een steeds groeiende trend van naar binnen kijken. Dit is enorm zorgelijk, want dat miskent hoe verbonden we in de wereld zijn en hoe belangrijk het is dat het niet alleen in ons kikkerlandje of in Europa goed gaat, maar ook in andere landen in de wereld. De oorlog in Oekraïne, maar ook nu in Israël-Palestina laten zien hoe groot de effecten zijn op de wereld, maar ook hoe direct wij verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende gasprijzen, maar ook de groeiende polarisering in onze samenleving nu. Datzelfde geldt voor andere SDG’s. En daar komt bij dat we er sterk voor moeten waken dat we ook in onze eigen samenleving geen stappen terug zetten, denk daarbij bijvoorbeeld aan schoon drinkwater dat ook in Europa steeds schaarser wordt of NGO’s die reddingsoperaties uitvoeren op de Middellandse Zee die gecriminaliseerd worden. Ook hier hebben we dus nog een lange weg te gaan.

Ik denk  dat er zeker meer mensen in de Kamer een SDG zouden willen adopteren. Nu wordt het vaak gevraagd aan de woordvoerders van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar de ontwikkelingsdoelen zijn eigenlijk veel breder. Denk daarbij aan woordvoerders voor media en persvrijheid, klimaatwoordvoerders of Kamerleden die zich bezighouden met sociale zekerheid en zich bijvoorbeeld inzetten voor het beschikbaar maken van schoollunches of de asielwoordvoerders. Wij weten natuurlijk niet hoe onze fractie er na de verkiezingen eruit zal komen te zien, maar ik weet zeker dat meer Volt-Kamerleden graag hun steentje willen bijdragen aan het promoten van de SDG’s. 

Interview door Abigail Johnson (Partos) en Yasmin Bijvank (Foundation Max van der Stoel)

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 lanceerde Building Change de nieuwe campagne voor de tweede editie van “Adopteer een SDG”. Meer dan dertig Kamerleden van negen fracties hebben één of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelen geadopteerd. Een coalitie van maatschappelijke organisaties rond Building Change ondersteunde hen met informatie en adviezen. Nu er een nieuwe Verkiezingstijd is aangebroken en er een nieuw kabinet aankomt, maken we samen met een aantal van de adoptieouders de balans op.