Building Change

Lisa van Ginneken (D66): “Het adopteren van een SDG heeft mij geholpen om me bewust te blijven van het grotere plaatje”

Lisa van Ginneken van D66 heeft in 2021 SDG 9 geadopteerd en  zich daarme ingezet voor – duurzame – industrie, innovatie en infrastructuur. Lisa zet zich in voor zichtbaarheid en gelijke kansen voor de transgender-community en andere minderheden. Ook heeft ze de portefeuille mobiliteit. Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen staat ze op #12 van de lijst van D66. 

Wat beschouwt u als uw meest trotse moment in uw inzet voor uw geadopteerde SDG(s)?

Een krachtige infrastructuur is niet alleen een kwestie van files oplossen. Juist niet, zou ik zeggen. Infrastructuur moet kansen voor mensen letterlijk bereikbaar maken. Of het nu school, werk, zorg, of familie is. Maar in ons kleine land leidt mobiliteit ook tot druk op natuur, op leefbaarheid en op gezondheid van mensen. Ik ben er trots op, dat ik die belangen een stem heb kunnen geven. Zo heb ik bijvoorbeeld omwonenden van overlastgevende goederenspoorlijnen een vaste, formele stem aan tafel gegeven. Ze praten vanaf nu structureel mee over de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer in ons land.

Op welke verschillende manieren heeft u bijgedragen aan de bevordering van de SDG(s)?

Ik heb extra investeringen in het openbaar vervoer voor elkaar gekregen, zowel in infrastructuur als in bussen. De fiets heeft historisch veel aandacht (en investeringen) gekregen. Dat is mooi, want het is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in. Er is meer focus op brede welvaart gekomen bij investeringsbeslissingen in infrastructuur en met name omwonenden praten veel meer mee. Ook heb ik gepleit voor een rechtvaardiger prijs voor regionale autokilometers, omdat daar vaak minder ov en dus minder keuze is. Ik heb me ingezet voor meer en beter grensoverschrijdend treinverkeer; als alternatief voor vliegen, maar ook om grensregio’s beter te verbinden. Ik heb de elektrificatie van het wegverkeer gestimuleerd: hoe meer auto’s elektrisch worden, hoe sneller die industrie innoveert en elektrisch rijden betaalbaarder wordt voor iedereen. Zo helpen we niet alleen het klimaat, maar ook de kansengelijkheid.

Bent u bereid om weer een SDG(s) te adopteren? Kent u ook andere mensen die ook een SDG(s) willen adopteren. 

Het adopteren van een SDG heeft mij geholpen om me bewust te blijven van het grotere plaatje: keuzes in infrastructuur doen er toe en niet alleen voor de mensen die er rechtstreeks gebruik van maken, maar ook voor de (inter)nationale omgeving.

Interview door Abigail Johnson (Partos) en Yasmin Bijvank (Foundation Max van der Stoel)

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 lanceerde Building Change de nieuwe campagne voor de tweede editie van “Adopteer een SDG”. Meer dan dertig Kamerleden van negen fracties hebben één of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelen geadopteerd. Een coalitie van maatschappelijke organisaties rond Building Change ondersteunde hen met informatie en adviezen. Nu er een nieuwe Verkiezingstijd is aangebroken en er een nieuw kabinet aankomt, maken we samen met een aantal van de adoptieouders de balans op.