Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Wat is er aan de hand?

Nederlandse bedrijven zijn wereldwijd actief. Vaak weten zij niet wat er in hun keten gebeurt en nemen ze geen verantwoordelijkheid voor de keten waarin zij actief zijn.

Wat klopt er niet?

Zo worden er in de ketens van Nederlandse bedrijven mensenrechten geschonden, wordt het milieu onnodig belast en krijgen werknemers (veel) te weinig betaald. Bovendien is er een ongelijk speelveld omdat bedrijven die wél ketenverantwoordelijkheid nemen moeten concurreren met bedrijven die dit niet doen.

Hoe klopt het wel?

Goed IMVO-beleid moet aan de basis zijn van elke organisatie en de overheid stimuleert dit door wetgeving en aanvullende maatregelen. Er zijn al goede stappen gezet richting betere wetgeving door de initiatiefwet van SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie en door een Europees wetsvoorstel. Deze stappen moeten we nu consolideren.

Laatst geüpdate: 25 maart 2021