Building Change

“Gaat Jetten ook echt dat hele internationale stuk op de agenda zetten?”: terugblik #AdopteerEenSDG terugkomevenement

Op donderdag 17 februari organiseerde Building Change het #AdopteerEenSDG terugkomevenement. Tijdens twee discussies gingen Kamerleden en maatschappelijk middenveld met elkaar in gesprek over verschillende stellingen onder het overkoepelende thema klimaatverandering.

De eerste discussie richtte zich op klimaatrechtvaardigheid, verduurzaming en circulaire economie. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger en PvdA-Kamerlid Joris Thijssen spraken over het risico van het klimaatbeleid om te veel te focussen op de megatonnen binnen Nederland. Maurice van Beers (CNV Internationaal) introduceerde hierbij het begrip van een just transition. Voor een eerlijke transitie moet er meer aandacht zijn voor de rol die Nederland internationaal speelt en dat verduurzaming niet ophoudt binnen de Nederlandse grenzen. Belangrijk voor beide Kamerleden bleek de coördinerende rol die Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten hierin zal moeten spelen en dat in zijn klimaatbeleid zeker niet het buitenland mag worden vergeten.

Suzanne Kröger: “Gaat Jetten ook echt dat hele internationale stuk op de agenda zetten?”

De maatschappelijke organisaties deden waardevolle toevoegingen, zo sprak Niels Hazekamp (BothEnds) over het belang van eigenaarschap, kennisoverdracht en mensenrechtenbescherming bij instrumenten als export krediet verzekeringen. Rebecca Heuvelmans (WECF) wees op de genderdimensie van de energietransitie en deed de oproep om echt te kijken naar wie er het hardst worden geraakt, zowel in Nederland als in het buitenland zodat de energietransitie voor iedereen voordelig wordt.

De pauze tussen de twee discussies was de uitgelezen kans om de SDG’s te overhandigen aan adoptieouders Suzanne Kröger (GroenLinks) en Alexander Hammelburg (D66). Kröger beloofde zich in te zetten voor SDG 15, leven op het land, en nam haar SDG in ontvangst van Rebecca Heuvelmans. Vervolgens overhandigde Nils Mollema (ActionAid) maar liefst 3 SDG’s – 5, 10 en 17 over gendergelijkheid, ongelijkheid verminderen en partnerschap om doelstellingen te bereiken – aan Hammelburg.

Hierna namen Kamerleden Alexander Hammelburg (D66) en Jan Klink (VVD) plaats in het panel om de effecten van klimaatverandering op ontwikkelingslanden in termen van voedselzekerheid en vrede en veiligheid te bespreken aan de hand van verschillende stellingen. Het belang van internationaal samenwerken om ervoor te zorgen dat de gelden die beschikbaar zijn terechtkomen bij mensen in de meest kwetsbare posities, waaronder meisjes en vrouwen, werd onderschreven door de panelleden.

Door een kritische vraag van Laurien de Vos (Max Foundation) over hoe we meer aandacht voor meisjes en vrouwen kunnen krijgen, betrok Hammelburg ook de Nederlandse staatsdeelnemingen zoals Invest International. Zij moeten zich bij iedere investering afvragen wat voor impact het heeft op het klimaat, het lokale milieu en de kwetsbare groepen. Bovendien bracht Klink het belang in van dat de middelen die we hebben zo goed mogelijk worden gebruikt, dat we voor klimaatadaptatie ook kijken naar de herziening van ons voedselsysteem. In samenhang met het niet continu moeten willen verplaatsen van water kwam innoveren om zo efficiënt mogelijk landbouw te bedrijven naar voren om voedselzekerheid te bereiken voor kwetsbare groepen.

Zoals ook in de eerste discussie zorgden de maatschappelijke organisaties voor scherpe aanvullingen. Bram Peters (Cordaid) en Nils Mollema (ActionAid) benoemden zo de noodzaak om overeenstemming te bereiken over wat er in cijfers precies nodig is. Het belang van transparantie over hoe bedragen zoals de 1,2 miljard die Nederland internationaal zou moet bijdragen voor tot stand komen is hierbij essentieel, met name omdat de narekening van maatschappelijke organisaties van 1,7 miljard erg verschilt.

Wij bedanken nogmaals alle Kamerleden en sprekers voor hun bijdrage aan dit evenement. Ook kijken we uit naar de inzet van al onze adoptieouders op hun SDG’s!

Wil je het hele event terugkijken? Dat kan! Hier vind je de link naar het event op YouTube.