Building Change

Fossiele Subsidies

Het laatste IPCC rapport maakte duidelijk dat er snel actie moet worden ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. Nederland heeft het aanpakken van klimaatverandering en de gevolgen voor ontwikkelingslanden hoog op zijn lijstje staan. Zo voeren we de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden op tot ten minste 1,8 miljard euro per jaar in 2025. Eén belangrijk middel om klimaatverandering aan te pakken is stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Nederland subsidieert de fossiele industrie echter jaarlijks nog flink. Volgens sommige met €30 miljard, volgens anderen ligt dit bedrag wat lager, maar feit blijft dat Nederland er nog steeds flink in investeert. Hoe dan ook is dit bedrag flink meer dan wat er in de rijksbegroting is opgenomen voor het totale klimaatbeleid. De broodnodige maatregelen tegen klimaatverandering worden dus tegengewerkt door enorme uitgaven aan een industrie die juist klimaatverandering versnelt. Incoherent beleid dus.