Exportkredietverzekeringen (EKV) voor de fossiele industrie

Wat is er aan de hand?

Nederland is ondertekenaar van het Klimaatakkoord en zet zich in op het verminderen van de Nederlandse CO2 uitstoot. Tegelijkertijd ondersteunt Nederland bedrijven die internationaal investeren in fossiele brandstoffen, door hen exportkredietverzekeringen te bieden. Nederland heeft in 2015 de Agenda 2030 ondertekend, een commitment met ons beleid in te zetten op het behalen van de 17 SDG’s in binnen- en buitenland. EKV-steun belemmert niet alleen de inzet op klimaatactie, maar verhindert ook vooruitgang op veel andere terreinen van duurzame ontwikkeling.

Wat klopt er niet?

Via exportkredietverzekeringen maakt de overheid het mogelijk dat bedrijven ontwikkelingslanden afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Een onhoudbare economie. Zonder meebeslissen van de lokale bevolking kunnen deze bedrijven in fossiel investeren in deze landen, met vaak maar minimale aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardoor ook de sociaal-economische impact negatief is.

Hoe klopt het wel?

Nederland sluit zich aan bij een coalitie van ‘welwillende landen’ en maakt een plan om de exportkredietverzekeringen aan fossiele brandstoffen af te bouwen en uiteindelijk af te schaffen.

Laatst geüpdate: 25 maart 2021