Building Change

De tweede editie van #AdopteerEenSDG is een feit!

Afgelopen vrijdag 24 september lanceerde Building Change officieel de tweede editie van de campagne #AdopteerEenSDG. Na de succesvolle eerste editie, waarbij meer dan 25 Kamerleden uit acht verschillende facties zich aansloten, was het tijdens de lancering de beurt aan Chris Stoffer (SGP), Joris Thijssen (PvdA) en Marieke Koekkoek (VOLT) om hun SDG’s in ontvangst te nemen. Inmiddels hebben al 12 verschillende Kamerleden toegezegd de komende periode met één of meerdere SDG’s aan de gang te willen gaan. Een vliegende start!

SDG 13 (klimaatactie) voor Joris Thijssen

Tijdens de sessie adopteerde Joris Thijssen SDG 13, en beloofde zijn jarenlange inzet voor klimaatactie in de Tweede Kamer voort te zetten. Niet alleen hier in Nederland, maar juist ook buiten onze eigen grenzen, waar de gevolgen van klimaatverandering vaak nog harder worden gevoeld. Paulien Boone van CARE Nederland overhandigde Joris Thijssen zijn SDG. Zij benadrukte dat klimaatverandering altijd gepaard gaat met ongelijkheid: degenen die het minst verantwoordelijk zijn, ondervinden de zwaarste gevolgen, en hebben vervolgens niet de middelen om deze gevolgen effectief te lijf te gaan. Joris Thijssen beloofde om deze kwetsbare mensen niet uit het oog te verliezen.

SDG 16 (vrede, justitie en publieke diensten) voor Marieke Koekkoek

Vervolgens adopteerde Marieke Koekkoek SDG 16, waarmee ze haar uiterste best gaat doen om zich in te zetten voor vrede, justitie en sterke publieke diensten. Manuël Voordewind van Tearfund sprak haar toe met een pitch over het belang van dit doel, waarin hij benadrukte dat een gezond maatschappelijk middenveld essentieel is voor een vreedzame wereld. Helaas neemt de druk op het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld op ngo’s, maar ook op de journalistiek, wereldwijd toe. Manuël riep Marieke Koekkoek daarom op om zich in te zetten op het beschermen hiervan. Marieke Koekkoek zelf was het hier volledig mee eens, en beloofde zich hard te maken voor de bescherming van de “uitdagers van de macht,” volgens haar een harde voorwaarde voor een gezonde en vreedzame samenleving.

Chris Stoffer gaat verder met SDG 6 (schoon water en sanitatie)

Ook de herbevestiging door Chris Stoffer van SDG 6 over schoon water en sanitatie werd door een pitch ingeleid. Laurien de Vos van Max Foundation gaf een pleidooi voor het belang van toegang tot schoon drinkwater. Te vaak is de toegang tot schoon drinkwater politiek, terwijl het onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Laurien riep Chris Stoffer op om er samen met haar voor te zorgen dat het Nederlands beleid gericht is op het faciliteren van wereldwijde eerlijke toegang tot water. Chris Stoffer nam ook in zijn vorige periode als Kamerlid SDG 6 onder zijn hoede, en hij haalde dierbare herinneringen op aan zijn samenwerking met co-adoptieouder Corrie van Brenk op dit ondewerp (toenmalig 50PLUS-Kamerlid).

Eén van de speerpunten van de #AdopteerEenSDG campagne is dan ook dat we Kamerleden oproepen over fractie- en commissiegrenzen heen te kijken, omdat we een duurzame wereld alleen gezamenlijk dichterbij kunnen brengen. Als Building Change blijven wij ons ook de komende jaren inzetten om samenwerking op de SDG’s te realiseren, binnen de Tweede Kamer, maar ook met maatschappelijke organisaties.

We zijn erg blij dat ook deze periode al twaalf Kamerleden van acht verschillende fracties hebben bevestigd een SDG te willen adopteren. De komende weken gaan wij, samen met verschillende maatschappelijke organisaties – actief op de onderwerpen achter de SDG’s – bij ze langs om ze hún doel te overhandigen. Wil je weten welke Kamerleden zich hebben aangesloten? Dat zie je hier. De campagne is pas net begonnen, dus we hopen dat nog vele andere Kamerleden een SDG zullen adopteren. Volg onze Twitter en Instagram en de hashtag #AdopteerEenSDG om op de hoogte te blijven. En roep via deze hashtag vooral ook Kamerleden op om zich bij het initiatief aan te sluiten en een SDG onder hun hoede te nemen!