Building Change in de Vice Versa verkiezingsspecial

Building Change pleit voor een eerlijk Nederlands beleid, dat geen negatieve impact heeft elders op de wereld, en dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in binnen- en buitenland nastreeft. Op dit gebied is namelijk nog een wereld te winnen. Hierover is onze collega Rosa van Driel – de coordinator van Building Change – geïnterviewd voor de verkiezingsspecial van Vice Versa, het tijdschrift over mondiale samenwerking.

Rosa stelt onder andere dat de duurzame doelen te veel worden gezien als een zorg voor ontwikkelingssamenwerking, terwijl ál het Nederlandse beleid deze doelen zou moeten nastreven: “Het gaat om zeventien zeer uiteenlopende sociale, economische en milieudoelen, die van toepassing zijn op binnen- en buitenland. Dat zou niet bij één departement moeten liggen.” In het breed trekken van de SDGs ligt na de verkiezingen een mooie uitdaging voor de volgende regering, en voor een volgende premier: “Het zou mooi zijn als de inzet op duurzame ontwikkeling breder gaat leven. Je kunt zo’n taak mooi bij de minister-president neerleggen.”

Het artikel is hier te vinden.

In de verkiezingsspecial van Vice Versa vind je ook een kieswijzer voor duurzame ontwikkeling, gemaakt met medewerking van Jurrian Veldhuizen (FMS), Jarne van der Poel (FMS), Wimer Heemskerk (Partos) en Koen de Hek (Partos). Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid die politieke partijen voelen voor duurzame ontwikkeling, enorm verschilt. Progressieve en christelijke partijen lijken het eens dat Nederland meer oog moet hebben voor de wereld, maar het contrast met rechts is groot. Daar is “Nederland eerst” het devies.