Brief Building Change aan informateur Hamer

In aanloop naar de start van de inhoudelijke formatie van een nieuw kabinet heeft Building Change een brief aan informateur Mariëtte Hamer gestuurd met aanbevelingen die beslist niet in een Regeerakkoord mogen ontbreken.  Omdat de SDG’s overheidsbreed aangepakt moeten worden, dringt Building Change erop aan dat de coördinatie van de SDG’s bij het Ministerie van Financiën of bij het Ministerie van Economische Zaken ondergebracht moet worden, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook vinden wij dat het formuleren van een nationale SDG-strategie, met een duidelijke ambitie voor Nederland, essentieel is. Onze brief stelt ook dat de SDG-Toets een verplicht en transparant onderdeel van de beleidscyclus dient te worden.

Ook op onze coherentie-dossiers doen wij meerdere belangrijke aanbevelingen. Een volgend kabinet moet wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) invoeren per 2023. Exportkredietverzekeringen voor de fossiele industrie moeten worden afgebouwd en uiteindelijk afgeschaft. Het Nederlandse belastingstelsel moet transparanter en eerlijker voor ontwikkelingslanden. De overheid moet investeringen in ontbossingsactiviteiten verbieden. Ten slotte moet een volgend kabinet beloven dat Nederland de internationale afspraak nakomt om klimaatfinanciering te betalen.

Onze volledige brief aan de informateur met alle aanbevelingen kan hier gelezen worden.