Building Change

Anne-Marijke Podt (D66):  “Zelf heb ik de SDG’s altijd gebruikt als rode lijn in mijn werk en hoop dat te kunnen voortzetten na 22 november”

Anne-Marijke Podt van D66 heeft SDG 16, “vrede, justitie en sterke publieke diensten”, geadopteerd. Sinds september 2021 is ze lid van de Tweede Kamer en staat ze weer verkiesbaar op plaats #4. Anne-Marijke zet zich in voor onder andere asiel en migratie, arbeidsmigratie en de bestrijding van mensenhandel.

Wat beschouwt u als uw meest trotse moment in uw inzet voor uw geadopteerde SDG?

De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor goede asiel- en migratieprocedures waarin iedereen toegang heeft tot het recht, uitvoeringsorganisaties als de IND écht de menselijke maat toepassen en niet discrimineren en waarin deze organisaties ook voldoende toegankelijk zijn voor mensen die vaak onze taal nog niet machtig zijn. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan een mooie wet voor staatlozen in Nederland, waarmee ze eindelijk de bescherming en de rechten krijgen die zij verdienen.

Op welke verschillende manieren heeft u bijgedragen aan de bevordering van de SDG?

Op een heleboel verschillende manieren. Ik heb bijvoorbeeld tot vervelens aan toe vragen gesteld, zowel in debatten als schriftelijk, over de verblijfsstickers die Oekraïense vluchtelingen in Nederland nodig hadden. Het was één grote chaos bij de IND, de wachttijden waren enorm en de Oekraïners kwamen moeilijk in contact. Dat hebben we echt kunnen verbeteren. Maar dankzij D66 krijgen asielzoekers in procedure ook nog steeds gratis rechtsbijstand en worden arbeidsmigranten beter voorgelicht over hun rechten in Nederland.

Bent u bereid om weer een SDG(s) te adopteren? Kent u ook andere mensen die ook een SDG(s) willen adopteren?

Absoluut! Het is altijd goed om volksvertegenwoordigers scherp te houden en deze doelen kunnen daar zeker aan bijdragen. Zelf heb ik de SDG’s altijd gebruikt als rode lijn in mijn werk en hoop dat te kunnen voortzetten na 22 november. Ik vermoed dat daar binnen onze toekomstige fractie zeker meerdere geïnteresseerden voor zijn.

Interview door Yasmin Bijvank (Foundation Max van der Stoel) en Abigail Johnson (Partos)

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 lanceerde Building Change de nieuwe campagne voor de tweede editie van “Adopteer een SDG”. Meer dan dertig Kamerleden van negen fracties hebben één of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelen geadopteerd. Een coalitie van maatschappelijke organisaties rond Building Change ondersteunde hen met informatie en adviezen. Nu er een nieuwe Verkiezingstijd is aangebroken en er een nieuw kabinet aankomt, maken we samen met een aantal van de adoptieouders de balans op.