Building Change

#AdopteerEenSDG

Adopteer een SDG 2021-2025

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is Building Change weer enthousiast aan de slag gegaan met nieuwe Kamerleden voor een tweede editie van “Adopteer een SDG”, voor de periode 2021-2025. De campagne werd gelanceerd in september en de formule blijft hetzelfde als voorheen: Kamerleden van uiteenlopende politieke kleur adopteren een SDG en zetten zich hier tijdens hun ambtsperiode voor in, met de hulp van een breed scala aan maatschappelijke organisaties. Zij voorzien Kamerleden van concrete handvatten voor het bijdragen aan hún SDG(s), of die nu over water, biodiversiteit, armoedebestrijding of energie gaat. Samen kunnen we immers méér bereiken. Als Building change blijven wij met deze campagne samenwerking op de SDG’s stimuleren – binnen de Tweede Kamer, maar ook met maatschappelijke organisaties.

Lees hier een terugblik op de officiële lancering van #AdopteerEenSDG met Chris Stoffer (SGP), Joris Thijssen (PvdA) en Marieke Koekkoek (Volt).

Op dit moment hebben 33 Kamerleden van negen fracties een SDG geadopteerd:

Don Ceder (ChristenUnie) zet zich in tegen (kinder)armoede wereldwijd.
De overhandiging van zijn SDG
Stieneke van der Graaf zit in de Kamer voor de ChristenUnie.
De overhandiging van haar SDG
Hülya Kat (D66) zet zich in voor het uitbannen van armoede en honger, in Nederland en daarbuiten.
De overhandiging van haar SDG
Jan Klink (VVD) zet zich in voor innovatie in de voedselketen en eerlijke toegang tot de rechtsstaat voor het mkb
De overhandiging van zijn SDG
Anne Kuik (CDA) zet zich in voor een Global Health Strategy en de rechten en zeggenschap van meisjes en vrouwen.
De overhandiging van haar SDG
Wieke Paulusma (D66) zet zich in voor gezondheid en welzijn.
De overhandiging van haar SDG aan Rens Raemakers
Rens Raemakers (D66) zet zich in voor universele toegang tot goede gezondheidszorg.
De overhandiging van zijn SDG
Alexander Hammelburg (D66) zet zich in voor inclusiviteit, beleidscoherentie en tegen ongelijkheid.
De overhandiging van zijn SDG
Jeanet van der Laan (D66) zet zich in voor kwaliteitsonderwijs en gendergelijkheid.
De overhandiging van haar SDG
Chris Stoffer (SGP) zet zich in voor betere toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
De overhandiging van zijn SDG
Faissal Boulakjar (D66) zet zich in voor toegang tot schoon drinkwater & duurzame steden en gemeenschappen
De overhandiging van zijn SDG
Henri Bontenbal
Henri Bontenbal zit in de Tweede Kamer voor het CDA
Raoul Boucke (D66) zet zich in voor klimaatactie en betaalbare, duurzame energie.
De overhandiging van zijn SDG
Mustafa Amhaouch (CDA) zet zich in voor waardig werk en economische groei.
De overhandiging van zijn SDG
Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) zet zich in voor waardig werk en economische groei.
De overhandiging van haar SDG
Jasper van Dijk
Jasper van Dijk zit in de Tweede Kamer voor de SP
Romke de Jong (D66) zet zich in voor waardig werk en economische groei en voor industrie, innovatie en infrastructuur.
De overhandiging van zijn SDG
Lisa van Ginneken (D66) zet zich in voor - duurzame - industrie, innovatie en infrastructuur.
De overhandiging van haar SDG
Kiki Hagen
Kiki Hagen zit in de Tweede Kamer voor D66
Jorien Wuite (D66) zet zich in voor het verminderen van ongelijkheid.
De overhandiging van haar SDG
Pieter Grinwis (ChristenUnie) zet zich in voor een duurzame transitie, ook voor ontwikkelingslanden.
De overhandiging van zijn SDG
Tom van der Lee (GL) zet zich in voor ambitieuze klimaatfinanciering en uitfasering van publieke steun voor fossiel.
De overhandiging van zijn SDG
Joris Thijssen (PvdA) zet zich in voor betere, ambitieuze en rechtvaardige klimaatactie.
De overhandiging van zijn SDG
Tjeerd de Groot (D66) zet zich in voor leven in het water en leven op het land.
De overhandiging van zijn SDG
Suzanne Kröger (GroenLinks) zet zich in voor duurzaam landgebruik, biodiversiteit en bossen.
De overhandiging van haar SDG
Marieke Koekkoek (Volt) zet zich in voor vrede, justitie en sterke publieke diensten.
De overhandiging van haar SDG
Kati Piri (PvdA) zet zich in voor rechtsstaat, democratie en een sterk maatschappelijk middenveld.
De overhandiging van haar SDG
Anne-Marijke Podt zit in de Tweede Kamer voor D66
Joost Sneller (D66) zet zich in voor vrede, justitie en sterke publieke diensten.
De overhandiging van zijn SDG
Hanneke van der Werf (D66) zet zich in voor vrede, justitie en sterke publieke diensten.
De overhandiging van haar SDG
Sjoerd Sjoerdsma (D66) zet zich in voor het verbeteren van partnerschappen om de SDG's te halen.
De overhandiging van zijn SDG

Onze coalitie van maatschappelijke organisaties