Adopteer een SDG: We gaan van start!

Tijdens de SDG Action Day op vrijdag 24 september lanceert Building Change opnieuw de succesvolle campagne #AdopteerEenSDG. Verschillende Kamerleden van uiteenlopende partijen sluiten zich aan bij dit initiatief om zich in de komende periode extra in te zetten voor een specifieke Sustainable Development Goal. Vrijdag nemen Joris Thijssen (Pvda), Marieke Koekkoek (Volt) en Chris Stoffer (SGP) als eerste hun SDG in ontvangst!

De SDG’s zijn de breedst gedragen agenda voor duurzame ontwikkeling –ondertekend door Nederland in 2015–  en raken aan allerlei onderwerpen, van onderwijs tot klimaat. Met nog minder dan tien jaar de tijd om deze doelen te realiseren, begint de tijd langzaam te dringen. Het is daarom van groot belang dat de politiek deze doelstellingen scherp op de agenda blijft houden én met acties komt voor het behalen van deze doelstellingen. Uit een eerder dit jaar verschenen evaluatie van de Nederlandse SDG-inzet en de SDG Spotlight rapportage blijkt dat de Nederlandse inzet op SDG’s nog te vrijblijvend is en niet rijksbreed wordt opgepakt. Bovendien bracht de coronacrisis het behalen van de SDG’s in Nederland en daarbuiten verder buiten zicht. Nu de nieuwe Kamer is geïnstalleerd, is het dus weer tijd om in actie te komen! Daarom lanceert Building Change, een maatschappelijke initiatief van Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad een tweede editie van haar succesvolle campagne #AdopteerEenSDG. In deze campagne adopteren Kamerleden een SDG en beloven zij zich tijdens hun ambtsperiode extra in te zetten voor het behalen van hun doel.

De vorige kabinetsperiode adopteerden meer dan 25 Tweede Kamerleden een (of twee) van de 17 doelen. Zo hebben Tjeerd de Groot (D66), Kirsten van den Hul (PvdA), Bram van Ojik (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (CU) zich de afgelopen jaren zichtbaar ingezet voor hun adoptie-SDG. Ook nu wil Building Change Kamerleden van uiteenlopende fracties en met diverse portefeuilles een SDG laten adopteren. Daarmee proberen we de SDG’s niet alleen meer bekendheid te geven, maar ook een bredere inzet op de SDG’s te bereiken. Om zo dichterbij het behalen van de doelen in 2030 te komen.

Dit betekent dat SDG-adoptieouders de Nederlandse inzet op het betreffende SDG kritisch volgen. Daar waar hun werkzaamheden aan het geadopteerde SDG raken zullen ze ernaar refereren tijdens Kamerdebatten, commissievergaderingen of werkbezoeken. En via schriftelijke of mondelinge vragen en moties kunnen ze extra actie op hun SDG in gang zetten. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door een breed scala aan maatschappelijke organisaties die actief zijn op de verschillende SDG’s. Gedurende de adoptieperiode worden Kamerleden ondersteund met expertise van de maatschappelijke organisaties die op het betreffende SDG werken. Via evenementen, bijeenkomsten en sociale media zorgt Building Change voor een podium voor het werk van de Kamerleden op de SDG’s.

Vrijdag 24 september, tijdens SDG Action Day, gaat #AdopteerEenSDG officieel van start. Tijdens de sessie “SDG’s in Den Haag: in gesprek met Tweede Kamerleden over een duurzame en inclusieve Kamerperiode” nemen Chris Stoffer (SDG 6), Joris Thijssen (SDG 13) en Marieke Koekkoek (SDG 16) hun SDG digitaal ontvangst en trappen hiermee officieel de campagne af. Ben jij erbij? Bezoek de (online) lancering van #AdopteerEenSDG, en houd de Twitter en Instagram van Building Change in de gaten voor het verdere verloop van de campagne.